Tham gia sự kiện Airdrop WingSwap – Tổng giải thưởng 200.000$ WIS

Token Symbol WIS
Estimated value $100
Expiry date 10/12/2021
Published date November 28, 2021

Token Overview

🔥 Chi tiết về Airdrop

 

🎁Tổng giải thưởng: 200.000 $ WIS

- Sự kiện kết thúc ngày 10 tháng 12 năm 2021.

- Phát hành trong vòng 14 ngày sao khi kết thúc sự kiện.

 

🎁 Phân phối phần thưởng

 

50% sẽ được chia cho 1000 người tham gia may mắn ngẫu nhiên

50% sẽ được chia đều cho 100 giới thiệu hàng đầu

 

✅Hoàn thành nhiệm vụ

✅Nhập địa chỉ BSC hoặc ETH của bạn

✅Done

 

📲 Nhận Airdop Tại Đây

End in: 10/12/2021

Đọc thêm  Tham gia Airdrop Meta Heroes nhận 2.000 Token MHE

Comments (No)

Leave a Reply

[HOT] Đã Có Tín Hiệu
Giao Dịch Tiền Điện Tử

Đăng Ký Các Sàn Giao Dịch Đồng Hành Cùng Kiếm Tiền BitCoin | Blog Số 1 Về Tiền Điện Tử