Tham gia Airdrop Avania nhận thưởng lên đến 300$

Token Symbol GOA
Estimated value $300
Expiry date 24/12/2021
Published date December 13, 2021

Token Overview

Tổng phần thưởng 2500.000 GOA ~ 25.000$ 

( Ngẫu nhiên 2.000 Người )

Top 100 người có nhiều lượt giới thiệu nhất

Top 1 sẽ nhận được 3000 GOA ~ 300$

Top 2 sẽ nhận được 2500 GOA ~ 250$

Top 3 sẽ nhận được 2300 GOA ~ 230$

Top 4 - 5 sẽ nhận được 1850 GOA ~ 185$

Top 6 - 10 sẽ nhận được 1200 GOA ~ 120$

Top 11 - 50 sẽ nhận được 500 GOA ~ 50$

Top 51 - 100 sẽ nhận được 250 GOA ~ 25$

Những người hoàn thành ít nhất một trong các nhiệm vụ sau sẽ có cơ hội nhận được 100 GOA ~ 10$ mỗi người

Kết thúc 24 tháng 12

Phân phối sao 1 tuần

Tham gia channel cập nhật kèo Airdrop

TẠI ĐÂY

📲 Nhận Airdop Tại Đây

End in: 24/12/2021

Đọc thêm  FRG Token - Airdrop Sàn 5ROI

Comments (No)

Leave a Reply

[HOT] Đã Có Tín Hiệu
Giao Dịch Tiền Điện Tử

Đăng Ký Các Sàn Giao Dịch Đồng Hành Cùng Kiếm Tiền BitCoin | Blog Số 1 Về Tiền Điện Tử