[HOT] Tham gia Event ăn chia 1.950.000$ CALO

Token Symbol CALO
Estimated value $3500
Expiry date 30/1/2022
Published date December 6, 2021

Token Overview

Calo là một ứng dụng dựa trên blockchain thúc đẩy mọi người tham gia vào các môn thể thao. Calo App là một nền tảng cho phép các doanh nghiệp và thương hiệu sắp xếp các thử thách. Người tham gia có thể nhận được ưu đãi CALO Token và NFT bằng cách sử dụng năng lượng tạo ra từ các hoạt động tập luyện của họ.

⚜ Tổng giải thưởng 1.950.000$ CLO ⚜

Top 10 giới thiệu hàng đầu se nhận được phần thưởng là 10 HỘP BLIND (Sword LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 3500$ CALO/Người

Top 40 giới thiệu hàng đầu se nhận được phần thưởng là 8 HỘP TRỨNG (Sword LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 2800$ CALO/Người

Top 50 giới thiệu hàng đầu nhận được phần thưởng là 5 HỘP BLIND (Kiếm LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 1750$ CALO/Người

1000 người thắng ngẫu nhiên ở cấp độ 1 sẽ nhận được phần thưởng là 3 HỘP TRỨNG (Sword LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị là 1050$ CALO/Người

1900 Người may mắn ngẫu nhiên ở cấp độ 2 nhận được phần thưởng là 1 HỘP BLIND ( Sword LOLO TRỨNG NFT) với tổng giá trị 350$ CALO/Người

Chương trình kết thúc 30 tháng 1 năm 2022

Phân phối sao 2 tuần khi kết thúc

Tham gia channel cập nhật kèo Airdrop

TẠI ĐÂY

📲 Nhận Airdop Tại Đây

End in: 30/1/2022

Đọc thêm  Tham gia Airdrop nhận 5 Token BM tương đương 5$

Comments (No)

Leave a Reply

[HOT] Đã Có Tín Hiệu
Giao Dịch Tiền Điện Tử

Đăng Ký Các Sàn Giao Dịch Đồng Hành Cùng Kiếm Tiền BitCoin | Blog Số 1 Về Tiền Điện Tử