bingbon bonus airdrop

Bingbon Bonus Airdrop – Nhận 2140 USDT Với Sàn Bingbon

Token Symbol Bingbon Bonus
Estimated value $2140
Expiry date 31 Oct, 2021
Published date October 17, 2021

Token Overview

Sau sàn Bybit  thì Bingbon cũng tung ra chương trình khuyến mãi bingbon Bonus nạp tiền nhận tiền cho những tài khoản mới. Chương trình cụ thể như sau

Nạp 100 USDT nhận 10 USDT

Nạp 300 USDT nhận 30 USDT

Nạp 500 USDT nhận 100 USDT

Nạp 1.000 USDT nhận 200 USDT

Nạp 5.000 USDT nhận 300 USDT

Nạp 10.000 USDT nhận 500 USDT

Nạp 20.000 USDT nhận 1000 USDT

Đây là chương trình cộng dồn theo từng mức, nên mình chỉ bạn tối ưu như sau:

Nạp 100USDT đầu tiền nhận 10 USDT
Nạp thêm 200 USDT, lúc này tổng nạp là 300 thì nhận thêm 30 USDT, tổng nhận 40 USDT

Nạp tiếp 200 USDT, tổng nạp là 500 USDT nhận thêm 100 USDT.

Cứ như thế đến hết bonus

Bạn có thể sử dụng số bonus này để trade margin, Nếu không biết trade thì vào nhóm tín hiệu để trade nhé.

https://kiemtienbitcoin.vn/bot-signal-tin-hieu-trade-margin-future/

 

 

Token Requirement

  • Thời gian hoạt động: 14 tháng 10 đến 31 tháng 10 (UTC + 8)

  • Người tham gia hoạt động: Người dùng đã đăng ký bằng tiếng Anh.

  • Trong quá trình hoạt động, người dùng đủ điều kiện có thể nhận được phần thưởng giao dịch tương ứng làm phần thưởng khi khoản tiền gửi tích lũy của họ đạt đến mức yêu cầu. Phần thưởng giao dịch sẽ được gửi đến tài khoản của người dùng ngay lập tức và mỗi phần thưởng giao dịch chỉ có thể nhận được một lần.
  • Tiền thưởng của mỗi cấp độ được giới hạn ở 1.000 phần ăn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
  • Chỉ tiền gửi USDT hoặc USDC mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng trong hoạt động này; Tiền gửi của hai đồng tiền này sẽ được tính toán độc lập và riêng biệt.
  • Không được sử dụng nhiều tài khoản để nhận tiền thưởng giao dịch. Cùng một thiết bị, KYC hoặc địa chỉ IP được coi là cùng một người dùng. Sau khi được tìm thấy, tư cách tham gia hoạt động sẽ bị hủy bỏ.
📲 Nhận Airdop Tại Đây

End in: 31 Oct, 2021

Comments (No)

Leave a Reply

[HOT] Đã Có Tín Hiệu
Giao Dịch Tiền Điện Tử

Đăng Ký Các Sàn Giao Dịch Đồng Hành Cùng Kiếm Tiền BitCoin | Blog Số 1 Về Tiền Điện Tử